Prázdniny na Hadince 2010

21.02.2012 07:00

Dlouhý školní rok je za námi a tak nastala radostná doba prázdnin. V tomto období je vhodné hlavně odpočívat, jak doporučují všichni dospělí i děti školou povinné.

Jenže vše není tak jak se zdá. Pro vychovatele je to doba , kdy zpětně hodnotí výsledky své práce a zároveň svěřené děti vypravují na vhodné tábory a letoviska. Stejně tak tento rok strejdové, tety, vybraní zaměstnanci a vedoucí pracovníci našeho dětského domova zorganizovali našim dětem ve svém volnu tří denní úvodní program“Hurá prázdniny.“ Prázdninové radovánky pro děti odstartovala noční diskotéka.

Druhý den byl plný sportovních her. Jako každý rok přijeli i motorkáři na svých nablýskaných strojích. Nejen to, že dětem umožnili jejich prohlídku, ale také některé děti v areálu tábora povozili. Úspěch to byl a tak u večerního táboráku a opékání buřtů se diskutovalo ovšem pochopitelně i o super motorkách. Večer strejdové a tety připravili Velkou noční stezku odvahy. Velké děti ji zdolaly samy a malé šly po skupinkách v doprovodu hodné tety. Trošku toho bojím, bojím přeci jen bylo, ale dojem byl nezapomenutelný a toto téma vítězilo ještě i v dnu následujícím.

Třetí den pokračoval maraton her se smažením moc dobré vaječinky. Vzhledem k tomu, že to bylo u řeky a krásné počasí do toho, koupání se stavěním hrází zaujalo děti i strejdy tak, že večer se opravdu rychle blížil.

Třetím dnem vše proběhlo finálovým zakončením v nastoupeném šiku. Vyhodnotily se dosažené školní výsledky a pořadí ve sportovních disciplínách i tvořivé činnosti. Pochopitelně se nezapomnělo na hodnocení nejhezčího pokoje, nejhodnějšího dítěte a na nejmladšího účastníka. Drobná odměna a sladkost byla pak rozdána všem přítomným dětem, stejně tak odměna  pochvalou  zde taky měla své místo i váhu.

Díky všem dětem, přítomným i nepřítomným dospělákům a nádhernému počasí se startovací úvod do prázdnin bezchybně podařil. Ještě abych upřesnil, těmi nepřítomnými dospěláky myslím naše sponzory, kteří nám dopřáli neplacený pobyt na táboře-zajistil pan Tvarůžka, dále zástupkyně firmy Hame paní Ivetě Szcurkové a obchodnímu řetězci Kaufland za dobroty a sladkosti patří tímto velký dík!

Fotogalerie: Prázdniny na Hadince 2010