Nádherné prázdniny

21.02.2012 08:44

Hadinka- letní tábor jak má být. Začátek letošních prázdnin byl pro nás opět úžasný. Vyjely jsme na náš oblíbený tábor u Klokočova. Dlouho jsme se těšily na nové kamarády z úplných rodin, kteří také přijedou na tábor.

Celý pobyt nás provázelo nádherné počasí. Čas koupání, sportovních turnajů, výletů a sbírání lesních plodů, tomu říkáme správné prázdniny. Turnaje se odehrály mezi námi a ostatními dětmi z dalších táborů. Společná družstva těch nejlepších nás dobře reprezentovala. Někdy zavládl smutek z prohry, ale většinou jsme slavily vítězství.

V rámci dobré zábavy nám ve večerních hodinách vedoucí uspořádali diskotéku a nechyběl ani táborový oheň s opékáním. Všichni jsme na těchto akcích probírali zážitky po celodenních akcích.

Nechybělo ani překvapení v podobě zpěvu při hudbě s mikrofonem tzv. „karaoke“.Vystupovaly jsme před všemi návštěvníky údolí a dětmi z jiných táborů. Talent romských dětí byl náležitě oceněn.

Jako každý rok i letos nám místní jídelna nabízela chutnou a vydatnou stravu.

Vedoucí nám na každý den připravili program a dny nám velmi rychle ubíhaly. Při hrách a akcích jsme poznaly mnoho nových kamarádů z úplných rodin a jiných škol. Naše kamarádství s některými z nich nám zůstalo dodnes.

Za tyto krásné prázdninové chvíle chceme poděkovat hlavně těm, kteří nám toto umožňují Magistrátu města Ostravy – Odbor kultury, školství, mládeže a sportu a hlavnímu vedoucímu tábora.

Už se těšíme na příští rok, pojeďte s námi.

Děti z DD Na Vizině, Ostrava.

Fotogalerie: Nádherné prázdniny