Mikulášská nadílka

21.02.2012 07:28

Dne 4. prosince 2009 proběhla v jídelně ZŠ Na Vizině Mikulášská nadílka.

Naše děti z DD zahájily tuto akci pěveckým vystoupením a pohybovou skladbou, kterou si s menší pomoci tet samy nacvičily. Po té navštívil děti Mikuláš s čertem. Donesl dětem balíčky se sladkostmi, které si musely děti zasloužit krátkým vystoupením, např. zpěvem, přednesem básně apod. Hodné děti Mikuláš pochválil a čert pokáral ty zlobivé.

Po rozdání balíčků bylo pro děti přichystáno bohaté pohoštění. Závěrem proběhla krátká diskotéka. Děti byly spokojeny a radovaly se s darovaných sladkosti.

 

 

                                                                      Děti a tety z DD Na Vizině

Fotogalerie: Mikulášská nadílka